stretch pic

Op pelgrimstocht in Israel okotober 2017 Deel 1

Op pelgrimstocht in Israel okotober 2017 Deel 2

Vakantie Salou 2015 De Toevlucht & GJKRotterdam

Evangelisatie

Door: Mani Asmari, leider evangelisatieteam

's Hertogenbosch, 21 januari 2015

Stand van zaken rond het samenwerkingsverband met de Gereformeerd Vrij gemaakte Gemeente, de Apostolische Gemeente en de Hervormde kerk. Het ligt nog vers in mijn geheugen, zo bijna een jaar geleden, had iemand van de G.V.G. (Gereformeerd Vrij gemaakte Gemeente) ons benaderd om een lezing bij te wonen in de grote kerk in Den Bosch. Uit deze bijeenkomst is de idee naar voren gekomen of wij iets kunnen betekenen voor mensen in onze buurt, omgeving van de kerkgebouw wel te verstaan. Na overleg samen met de G.V.G. hebben wij zich bij ons aangesloten de Nieuw Apostolische Gemeente en de Hervormde kerk wat heeft geleid tot een serieuze werkgroep. We hebben intussen ook een naam kunnen bedenken voor het samenwerkingsverband met de kerken. Met z’n allen zijn wij het overeen gekomen dat wij verder zullen gaan onder de naam.

“ Kerk - boulevard ”

Waarom Kerk – boulevard, wel de G.V.G. de Toevlucht en de Nieuw Apostolische gemeente zijn allemaal gevestigd aan de Evertsenstraat in Den Bosch Velen vanuit onze gemeente zullen zich misschien afvragen wat dat allemaal inhoudt, samenwerkingsverband met de verschillende kerken. Misschien kan ik nog iemand horen denken; is het niet een beetje te ver gezocht, het samenwerken met verschillende kerken? Wij van onze kant vinden van niet, omdat Jezus zelf had gebeden, vlak voordat Hij stierf (Johannes17:11). “Heilige Vader, bewaar hen in Uw naam, die Gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij!” Het is zijn wil dat we één zijn, weliswaar niet in de liturgische zin. Maar als het gaat om Jezus als onze Verlosser en Redder zijn wij allemaal één. Een ieder erkent dat Jezus is gekomen voor onze zonden. En daar gaat het om, mensen in onze buurt laten zien wie onze Verlosser en Redder is. En het maakt niet uit naar welke kerk deze mensen later zullen gaan, of het nu is de Pinkster Gemeente, G.V.G, Nieuw Apostolische Gemeente of de Hervormde kerk. Het gaat er allemaal om, dat deze mensen op den duur Jezus zullen kennen, mensen in de buurt die eenzaam zijn, die hulp nodig hebben en die Gods liefde nog niet hebben ontdekt. Wij, het “ Kerk – Boulevard “ team hebben elke maand overleg en worden daarbij ondersteund door de wijkraad die ons raad en tips geeft omtrent de buurt zelf, waardoor wij een beetje inzicht krijgen wat er zich in de buurt afspeelt. Samen met de wijkraad hebben wij een tijdje terug een “dialoop” gehouden, dat houdt in dat je in de buurt kennis gaat maken met verschillende objecten en instanties, zoals buurtgebouwen (soosgebouw) kleine ondernemers, scholengemeenschap, crèche en ga zo maar door. Door samen te werken met de wijkraad kunnen wij beter in contact komen met de bewoners van de buurt zelf. Om dit allemaal in goede banen leiden, o.a. aanspreekpersoon, sturing en wie doet wat, zal er binnenkort een bestuur worden gevormd, het concept lig er al. Op de achtergrond zijn wij druk bezig met brainstormen over de gang van zaken zoals het nu is en hoe het er later er uit zal zien. In het kader van het evangelisatieplan zijn wij nu bijvoorbeeld bezig een project op te starten om een maaltijd te houden met buurtbewoners. Dit zal geschieden door de keuze van de wijkraad zodat wij de juiste mensen om de tafel zullen hebben en niet zomaar mensen uit buurt blindelings worden uitgekozen Al met al is er volop werk te doen bij de “Kerk – Boulevard” en wij zullen de Here om kracht en wijsheid vragen opdat wij dat allemaal kunnen doen. Tenslotte vragen wij u allen; bid voor ons a.u.b. en uiteraard wordt vervolgd.

Gemeenteweekend 2014 in Geldrop De Toevlucht & GJKRotterdam