stretch pic

Shalom!

's Hertogenbosch - Wij heten u van harte welkom op de website van de Pinkstergemeente "De Toevlucht" in Den Bosch. Het feit dat u onze site bezoekt geeft aan dat u op zoek bent naar een bijeenkomst met andere gelovigen. Wij komen iedere zondag vanaf 10.00 uur bij elkaar om onze wekelijks feestelijke diensten te houden. Wij doen dit op verschillende manieren maar altijd met enthousiasme, muziek, zang en uiteraard met het luisteren naar de Bijbel door middel van prediking en studie. Als een rode draad loopt door de samenkomsten de gezamenlijke inbreng gebaseerd op 1 Korintiërs, 14: 26 waar staat dat telkens als wij samenkomen, en ieder iets heeft om bij te dragen. Ook wordt er in de gemeente gezamenlijk gebeden en dit gebeurt naast de zondagsdiensten ook in de wekelijkse gebedsmomenten. Wij doen dit twee maal per maand allemaal samen, naast eenmaal per maand met de mannen en eenmaal per maand met de vrouwen. Als u dit aanspreekt hopen wij u een keer te mogen ontmoeten in een van onze samenkomsten. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd.

Wie zijn wij?

Een kleine multi culturele christelijke gemeente die in alle eenvoud en eensgezindheid onze God willen dienen door, echt en toegewijd te zijn, daadwerkelijk aandacht te schenken aan de noden van anderen en als huisgezin van Jezus Christus elkaar behulpzaam te zijn, naar elkander omzien en vooral een ieder accepteren wie wij zijn in Jezus Christus.

Onze visie is:

Wij willen zijn een plaatselijke groep van gelovigen die invulling geeft aan de opdracht die God ons door zijn zoon Jezus Christus aan zijn gemeente heeft geschonken waarbij:
  • Wij de liefde Gods centraal stellen, Romeinen 12:9-21
  • Wij gebed naar Gods wil de hoogste prioriteit geven, Matteüs 18:18-20, 1 Johannes 5:14 en Efeziërs 6:18
  • Wij als huisgezin voor elkaar zorgen, Matteüs 12:46-50
  • Wij aan een ieder vertellen wat God voor ons heeft gedaan en nog steeds doet, Matteüs 28:18-20
  • Wij aan een ieder gastvrijheid betrachten indien zich die gelegenheid voordoet, 1 Petrus 4:9 en Romeinen 12:13
Dit zijn de vijf pijlers van onze visie. Als plaatselijke gemeente staan wij uiteraard niet op ons zelf maar zijn wij deelgenoot van de landelijke Volle Pinkster Evangelie gemeenten ( V.P.E.) en meer in het bijzonder lid van de regio zuid. Dit betreft o.a. gemeenten uit Maastricht, Eindhoven, Waalwijk, Helmond en ook een enkele gemeente uit Belgie.
Tevens werken wij nauw samen met onze zustergemeente de GJK in Rotterdam die in samenwerking met ons in 2013 is opgericht en de evangelie verkondiging brengt onder de oudere Javaans Surinaamse mensen. Onderdeel hiervan is ook een project voor de oprichting van een gebouw in Suriname waar o.a. christelijk onderwijs wordt gegeven aan kansarme kinderen.
Ook zijn wij betrokken bij een samenwerkingsverband binnen de gemeente Den Bosch met de Gereformeerd Vrij gemaakte gemeente, de Apostolische gemeente en de Hervormde kerk om ouderen, alleenstaanden en eenzamen te helpen met hun dagelijkse levensomstandigheden. Ons Aanbiddingsteam verzorgt 1 keer per maand een muzikale dienst voor ouderen en bejaarden in het verzorgingstehuis Beekvliet in Sint Michielsgestel.